Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Learning Body Parts

Yπάρχουν πολλές ιστοσελίδες πλέον στις οποίες γονείς και μαθητές μπορεί να απευθυνθούν για να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά. Μία από αυτές είναι και αυτή που σας παραθέτουμε FROM HEAD TO TOE. Η συγκεκριμένη συνδυάζει video και ανάγνωση βιβλίου με ερωτήσεις στο τέλος. Have Fun!Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Οικολογική Πασχαλινή Κατασκευή- Καλαθάκι ή Λυχναράκι


Στις κατασκευές μας με τα παιδιά είναι καλό να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε οικολογικά: να ξαναχρησιμοποιούμε και επομένως να μειώνουμε τη χρήση καινούργιων προϊόντων και υλικών. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή πλαστικά μπουκάλια που υπάρχουν σε αφθονία στην πόλη μας, ή κεσεδάκια από γιαούρτι, εφημερίδες, παλιά πλαστικά λουλούδια, ρολά από χαρτιά, άχρηστα κουμπιά, και καπάκια, χαρτόνια από παλιές κούτες, ρετάλια, αυγοθήκες, και άλλα πολλά. Με αφορμή την Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου, σας παραθέτουμε μία οικολογική κατασκευή για πασχαλινό καλαθάκι. Το καλαθάκι αυτό είναι φτιαγμένο από παιδικό χέρι. Για μερικούς από εμάς μπορεί το καλαθάκι να φαίνεται ατημέλητο...Όμως, όταν ένα παιδί φτιάχνει κάτι δικό του, εμείς σαν εκπαιδευτικοί ή γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την κατασκευή του και δεν επεμβαίνουμε για να το ¨διορθώσουμε¨. Εξάλλου στα μάτια του παιδιού φαντάζει ΤΕΛΕΙΟ και ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ!

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Κόβετε ένα παλιό πλαστικό μπουκάλι νερού, περίπου 40 εκ. από τον πάτο του.
2. Κολλάτε διαφορετικά κομμάτια χαρτιού από μεταξόχαρτο, ή ριζόχαρτο ή από εφημερίδα.
3. Κόβετε μια λωρίδα από χαρτόνι για το χερούλι και γεμίζετε το καλαθάκι σας με πλαστικό χόρτο και πασχαλινά αυγά αληθινά ή σοκολατένια!

Σημ: Το ίδιο καλαθάκι θα μπορούσε να γίνει και λυχναράκι με ένα ρεσό που θα το κολλούσατε με ατλακόλ ή πιστόλι σιλικόνης στον πάτο του μπουκαλιού.

OΣΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Το συγκεκριμένο άρθρο είναι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Σας παραθέτουμε τα πιο σημαντικά του κομμάτια:

«OΣΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ»
της Αικατερίνης Ζουγανέλη, Μέλος της Ομάδας Έργου

...Ήδη από το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει τη σύσταση 1+2 (μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες) και επιχειρηματολογεί υπέρ της έναρξης εκμάθησης ξένων γλωσσών, εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πλέον πρόσφατη έρευνα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου «Ευρυδίκη», αποτυπώνει παραδείγματα πολιτικών σε κράτη-μέλη όπου η διδασκαλία και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αρχίζει νωρίς, από την ηλικία των έξι έως επτά (π.χ. Αυστρία, Νορβηγία, Φιλανδία) ή ακόμη και πολύ νωρίς από την ηλικία των τριών (π.χ. Ισπανία).
πλεονεκτήματα προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για τους μαθητές:
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: η ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου ευνοούνται ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, διότι αφενός ακολουθούν τη φυσική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και αφετέρου ενισχύονται από διδακτικές πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εκπαιδευτικός παρέχει στα μικρά παιδιά άφθονο γλωσσικό υλικό, μέσω του προφορικού λόγου...
Παρακίνηση (Motivation) στη μάθηση: η φυσική τάση των μικρών παιδιών να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις νέες εμπειρίες διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που, με μέσο την επανάληψη και τη μίμηση, τα βοηθούν να ασκούνται στην προφορά και τον επιτονισμό της ξένης γλώσσας, αυθόρμητα.
Διαθεματική προσέγγιση και δημιουργική οικοδόμηση της γλώσσας: οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται με παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (π.χ. ιστορίες και παραμύθια, τραγούδια, παιχνίδια) παροτρύνουν τα παιδιά να αντιληφθούν τη γλώσσα ως «όλον», ένα σύνολο από λέξεις και φράσεις που παράγουν νόημα, και διευκολύνουν την προσέγγιση διαθεματικών εννοιών τις οποίες αργότερα, στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, τα παιδιά πρέπει να αναλύσουν και να επεξεργασθούν...
Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη: Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι ανακαλύπτοντας έναν άλλον γλωσσικό κώδικα πέραν της μητρικής τους γλώσσας τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στις ξένες γλώσσες, στους άλλους πολιτισμούς, στους αλλόφωνους ομιλητές και στη μάθηση γενικότερα...
Ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης της μητρικής γλώσσας και στρατηγικών στη μάθηση: ...Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία τα βοηθά να συνειδητοποιήσουν πως λειτουργεί η μητρική τους γλώσσα σε σύγκριση με την ξένη και επίσης να ενεργοποιήσουν οικίες στρατηγικές για να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα. Η μεταφορά στρατηγικών από τη μητρική στην ξένη γλώσσα ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και προωθεί τη γλωσσική ανάπτυξη...
Αφύπνιση της δια-πολιτισμικής συνείδησης: Η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας πέραν της μητρικής, είναι πηγή πνευματικής ευεξίας και απόλαυσης καθώς και δίοδος για την διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα του ατόμου και για την επίγνωση άλλων πολιτισμών.