Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε προσχολικό επίπεδο. Πετυχαίνει;

Σύμφωνα με το άρθρο στο Science Daily τα παιδιά μπορούν να μάθουν άνετα μια ξένη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. 
Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξάχθηκε μεταξύ εννέα διαφορετικών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συνεργατών που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα εμπβάπτισης της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτό που ακολουθούμε στο Play & Learn) αποδείχτηκαν πολύ θετικά. Σύμφωνα με τη Dr. Christina Schelletter (senior lecturer in English Language and Communication in the School of Humanities at the University of Hertfordshire) το πρόγραμμα εμβάπτισης είναι ο καλύτερος και ο πιο φυσικός τρόπος διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας καθώς ενθουσιάζει τα παιδιά με το βιωματικό παιχνίδι. 

Multiculturalism at Play & Learn

At Play & Learn - Mαθαίνω Αγγλικά Παίζοντας we raise multilingual kids!!!!

Did you know that 10% of our students are already bilingual? (English, French, Rossian,Polish, Austrian).

Teaching through heart!

At Play & Learn - Mαθαίνω Αγγλικά Παίζοντας we don't teach through books. We teach through hands on activities, we observe, and we tailor our curriculum according to the children's needs.