Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Πως διδάσκουμε το αγγλικό αλφάβητο στα παιδιά;

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται πως μαθαίνουμε την αλφαβήτα παίζοντας στο Play & Learn. Κάποιοι γονείς αναζητούν διαφορετικούς τρόπους κατάκτηση γνώσης του αλφάβητου χωρίς τη χρήση βιβλίου ή διαδραστικού πίνακα, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και φύλλων εργασίας. Σας παραθέτουμε κάποια δείγματα της δουλειάς μας με τα παιδιά. 

 Η δημιουργικότητά τους, η φαντασία τους και η χαρά τους για παιχνίδι αποτελούν πηγή έμπνευσης για μας. Aισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να διαδώσουμε τη βιωματική μάθηση μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού! 

Enjoy the pictures!
letter X


letter T

Letter Ff FUN!!!

shaving cream and letters for the 4-5s

practicing the alphabet on the wall is a great eye-hand coordination activity


rhyming

WALL-TALL


what's your favorite fruit?

salt writing


sticks and letter A


sequencing the days of the week- cutting and gluing


writing the days of the week on shaving cream


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου