Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Play Day 2013
Το PlayDay είναι ένας γεγονός ευαισθητοποίησης. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Play & Learn είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους διαφορετικούς λαούς που υπάρχουν γύρω μας και κατά συνέπεια τη διαφορετικότητά τους. Θεωρούμε ότι το παιχνίδι και η πολυπλοκότητά του μπορεί να φέρει κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και θεωρούμε δικό μας καθήκον να φέρουμε τις διαφορετικές ιδέες και σκέψεις και τους διαφορετικούς ανθρώπους ΜΑΖΙ σ΄αυτή την ιδιαίτερη γιορτή της Μητέρας.
 

PlayDay is a multicultural event to celebrate diversity. Talented people from various countries will be sharing hands on activities for children and families. The main purpose of PlayDay is to make people aware about each other's cultural background and uniqueness. One of Play & Learn's goals is to bring different cultures together through playful activities on this special Mother's Day.

FREE entrance!