Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Η διδασκαλία ξένης γλώσσας ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ σε μικρή ηλικία


 Η χρονική στιγμή και η ποιότητα των εμπειριών που δέχεται ένα παιδί σε μικρή ηλικία διαμορφώνει την αρχιτεκτονική του εγκέφαλού του, σύμφωνα με ένα άρθρο από το Harvard Center on the Developing Child

Το άρθρο αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε μικρή ηλικία και πόσο σημαντικό είναι αυτή να μην καθυστερεί, αλλά αντίθετα να γίνεται πρωταρχικός στοχός μιας εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το άρθρο τονίζει ότι από την ώρα της γέννησής τους όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μάθουν οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η ικανότητα αυτή βρίσκεται κωδικοποιημένη μέσα στα γονίδιά μας και μόνο με την καθημερινή ομιλία αυτή ενεργοποιείται. Χρειάζεται συνεχή τριβή και επαφή με τους άλλους για την εκμάθηση μιας γλώσσας. 

Όσο πιο νεαρός είναι ο εγκέφαλος του παιδιού τόσο πιο εύκολα μπορεί όχι μόνο να επικοινωνήσει, αλλά να μάθει ουσιαστικά πάνω από μία γλώσσες. Το άρθρο ολοκληρώνει ότι αν οι εκπαιδευτικές πολιτικές ακολουθούσαν τι έχουν δείξει οι έρευνες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου τότε η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας θα γινόταν προτεραιότητα στην προσχολική ηλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου