Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Έχουν οι μικρές ηλικίες κάποιο πλενονέκτημα σε σχέση με τις πιο μεγάλες για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας;


Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρόνων του παιδιού τα θεμέλια της σκέψης, της γνώσης, της όρασης, της συμπεριφοράς, και άλλων χαρακτηριστικών θεσπίζονται. Μέσα σε όλες αυτές τις κατακτήσεις, κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η περίοδος αυτή είναι ιδανική για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας ως φυσική ικανότητα του εγκεφάλου. Το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του μπορεί να μάθει μια δεύτερη γλώσσα τόσο εύκολα όπως και την πρώτη του.
Τα μικρά παιδιά έχουν  μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν προφέρουν μία ξένη λέξη και το βρίσκουν διασκεδαστικό να κάνουν διαφορετικούς ήχους με τη φωνή τους με αποτέλεσμα να τη μαθαίνουν πιο γρήγορα. Για τα μικρά παιδιά τα τυχόν λάθη που κάνουν είναι μέρος του πειραματισμού της γλώσσας.  Σε αντίθεση, τα πιο μεγάλα παιδιά είναι πιο αγχωμένα με την προφορά των λέξεων και μπορεί να αντιμετωπίζουν τυχόν συανισθήματα  ντροπής από συνομήλικα παιδιά.
 Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία είναι ότι μπορεί να μάθουν πιο εύκολα την προφορά των ιδιαίτερων  φθόγγων αλλά και τον τονισμό της γλώσσα.

Πηγές:

A Parents’ and Teacher’s Guide to Bilingualism, C. Baker

Early Language Learning in Europe, Bessie Dendrinos  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου