Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

GREAT NEWS! Thank you IEK Morfi!!!
Αυτό το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με την Ομάδα Γονέων, "Just for Parents" με θέμα "Πως οι αλλαγές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού;"


Το Play & Learn θα κληρώσει 9 θεραπείες μασάζ προσφορά του ΙΕΚ ΜΟΡΦΗ, Ε.Ε.Σ Κεπανσή, Ειδικότητα Εναλλακτικών Θεραπειών στους συμμετέχοντες της ομάδας. Οι θεραπείες θα διεξαχθούν στο Ιεκ Μορφή-Μέγαρον Χάνδαξ, Εφόδου 3, Χανιόπορτα την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου στις 4:30 μ.μ.


Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο 6972 207405 ή στη γραμματεία του Play & Learn.


This coming Saturday, December 7th at 10:00a.m will be having our regular parent meeting group "Just for Parents". This week's topic is "How do changes affect children's behavior?"


Play & Learn will be giving out 9 raffles for a massage therapy to the "Just for Parents" participants. The massages will be courtesy of IEK Morfi at Megaron Handax, 3 Efodoy str., Hanioporta, which will take place on Tuesday, December 10 at 4:30p.m.


Please reserve your place at 6972 207405 or at Play & Learn's office.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου