Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ποιά ηλικία θεωρείται η πιο κατάλληλη για να ξεκινήσει το παιδί μου μια ξένη γλώσσα;

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς να ξεκινήσει κανείς μια ξένη γλώσσα. Έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία ενεργοποιούν περισσότερα μέρη του εγκεφάλου τους σε σχέση με τα παιδιά που τη μαθαίνουν σε πιο μεγάλη ηλικία. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες γνωστικές δυσκολίες, περισσότερη φαντασία και προσαρμοστικότητα στη σκέψη τους σε μαθήματα εκτός των αγγλικών, γιατί μπορεί να εφαρμόσουν παρόμοιους κανόνες σκέψης και αποδικωποίησης που αρχικά χρησιμοποίησαν για την εκμάθηση των αγγλικών σε αντίθεση με παιδιά που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα αργότερα. Επίσης ένα από τα βασικά προνόμια που έχει κάποιος σε μικρή ηλικία είναι ότι μπορεί να μάθει την ξένη γλώσσα με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός μπορεί να είναι βασισμένος στις συναναστροφές του με τα συνομήλικα παιδιά. Στις μικρές ηλικίες η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας πετυχαίνεται με συνεχές εναλλαγές κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων.


Έχουν οι μικρές ηλικίες κάποιο πλενονέκτημα σε σχέση με τις πιο μεγάλες για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας;

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρόνων του παιδιού τα θεμέλια της σκέψης, της γνώσης, της όρασης, της συμπεριφοράς, και άλλων χαρακτηριστικών θεσπίζονται. Μέσα σε όλες αυτές τις κατακτήσεις, κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η περίοδος αυτή είναι ιδανική για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας ως φυσική ικανότητα του εγκεφάλου. Το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του μπορεί να μάθει μια δεύτερη γλώσσα τόσο εύκολα όπως και την πρώτη του.

Τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν προφέρουν μία ξένη λέξη και το βρίσκουν διασκεδαστικό να κάνουν διαφορετικούς ήχους με τη φωνή τους με αποτέλεσμα να τη μαθαίνουν πιο γρήγορα. Για τα μικρά παιδιά τα τυχόν λάθη που κάνουν είναι μέρος του πειραματισμού της γλώσσας. Σε αντίθεση, τα πιο μεγάλα παιδιά είναι πιο αγχωμένα με την προφορά των λέξεων και μπορεί να αντιμετωπίζουν τυχόν συανισθήματα ντροπής από συνομήλικα παιδιά.

Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία είναι ότι μπορεί να μάθουν πιο εύκολα την προφορά των ιδιαίτερων φθόγγων αλλά και τον τονισμό της γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου